מ

youtubeGlilan

גלילת ספר תורה ע"י גבאי אחד ובדקה אחת.

שומר על האותיות, התפרים והיריעות.

מתאים לכל ספרי התורה האשכנזיים.

מאושר לשימוש בשבת ע"י הרב נויברט זצ"ל מח"ס שמירת שבת כהלכתה.

שומר על המפה מפני הגלילה.

ללא צורך שימוש בכיסויים המסתירים את יופי המפה.

מתאים לשימוש סופרי סת"ם.

גלילן לספר תורה 1

גלילן לספר תורה מנורה

גלילן לספר תורה 2

גלילן