תיאור

הגלילן מהווה מהפך באופן גלילת ספר התורה.

הגלילן שומר על היריעות, התפרים והקלף ומונע את שחיקת המפה עקב הגלילה האגרסיבית..

גלילת ספר התורה מקצה לקצה ע"י גבאי אחד בלבד ובדקה אחת!

בנוסף, הגלילן מכיל גלגלים אופקיים להגנת עצי החיים.