הקורונה אילצה מניינים רבים לצאת לאוויר הפתוח לקיים מנייני רחוב רבים. הפיצול למניינים רבים אינו מאפשר שימוש ביותר מספר תורה אחד,  עובדה המאלצת את גלגול ספר התורה לעיתים רבות .   הגלילן מבית שש משזר מאפשר לעשות זאת במהירות ובקלות וללא שחיקת היריעות והאותיות..